GKR HOLDING a.s. - Obchodní činnosti společnosti

Firma GKR HOLDING a.s. již od r. 2009 podniká v západní Africe. Úspěšně byla dokončena studie proveditelnosti pro projekt výstavby a rekonstrukce železnice na trase Cotonou-Parakou-Dosso. Tímto projektem je nastartována další obchodní spolupráce spojená s technickým dozorem a poradenstvím v této oblasti.

Dále směřuje obchodní činnost firmy do Gabonu a Ghany.  Zde má firma svou reprezentační kancelář a aktivně vyhledává nové projekty a kontakty.

Firma má též zkušenosti s podnikáním v Ruské federaci a v Kazachstánu, kde se účastnila projektů bytové a průmyslové výstavby.

Firma aktivně rozvíjí spolupráci na exportních projektech s Českou exportní bankou a agenturou EGAP. V současné době připravuje několik projektů na využití obnovitelných zdrojů energie v EU i mimo ni.